Karmstolar ett par

Karmstolar ett par

Empir
mahongny
tidigt 1800-tal

Hinta: 
3900 € / paret